Barselsberegner

DM’s barselsberegner hjælper dig med at skabe et overblik over din barsel, og hvilken indkomst du har under din barsel.

Forældresammensætning

Mor / far
Mor / medmor
Far / far
Mor
Far
Adoption

Termin eller barnets fødselsdato

Far / Far

Far

Hvis du er enlig far, afhænger dine barselsvilkår af din konkrete situation.

Hvis du er fraskilt fra barnets mor, skal du benytte barselsberegneren for par, da dine rettigheder ikke er anderledes end andre fædres. Hvis din situation er anderledes, fx fordi du adopterer, vil du desværre ikke kunne benytte DM’s barselsberegner.

Kontakt DM for rådgivning og vejledning om dine barselsrettigheder

Adoption